Skip to Content

محتوا با برچسب متكديان.

معاون خدمات شهري شهرداري يزد با اشاره به طرح جمع‌‌آوري متكديان و با تاكيد بر اين كه برخي از اين افراد به صورت حرفه‌اي به امر تكدي‌گري مشغول هستند، اعلام كرد: تنها دو متكدي از مجموع 312 متكدي جمع‌آوري...
68860.gif
معاون خدمات شهري شهرداري يزد با اشاره به طرح جمع‌‌آوري متكديان و با تاكيد بر اين كه برخي از اين افراد به صورت حرفه‌اي به امر تكدي‌گري مشغول هستند، اعلام كرد: تنها دو متكدي از مجموع 312 متكدي جمع‌آوري...
دل‌رحمي يزدي‌ها مانع ساماندهي متكديان و كودكان كار شهر است
معاون شهردار:
دل‌رحمي يزدي‌ها مانع ساماندهي متكديان و كودكان كار شهر است
معاون خدمات شهري شهرداري يزد با اشاره به طرح جمع‌‌آوري متكديان و با تاكيد بر اين كه برخي از اين افراد به صورت حرفه‌اي به امر تكدي‌گري مشغول هستند، اعلام كرد: تنها دو متكدي از مجموع 312 متكدي جمع‌آوري شده شهر در 9 ماهه امسال بومي بودند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب متكديان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب متكديان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب متكديان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب متكديان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد