Skip to Content

محتوا با برچسب ماموگرافی.

رئیس کمیته تصویربرداری بیماری‌های پستان در انجمن رادیولوژی ایران، گفت: زنان سنین 40 تا 70 سال باید برای تشخیص به موقع سرطان و تغییرات ایجاد شده در بافت پستان هر یک تا دو سال یکبار ماموگرافی انجام...
9214945351165663711489219782812811167.jpg
رئیس کمیته تصویربرداری بیماری‌های پستان در انجمن رادیولوژی ایران، گفت: زنان سنین 40 تا 70 سال باید برای تشخیص به موقع سرطان و تغییرات ایجاد شده در بافت پستان هر یک تا دو سال یکبار ماموگرافی انجام...
ضرورت ماموگرافی در زنان 40 تا 70 سال
ضرورت ماموگرافی در زنان 40 تا 70 سال
رئیس کمیته تصویربرداری بیماری‌های پستان در انجمن رادیولوژی ایران، گفت: زنان سنین 40 تا 70 سال باید برای تشخیص به موقع سرطان و تغییرات ایجاد شده در بافت پستان هر یک تا دو سال یکبار ماموگرافی انجام دهند.
کابوس سرطان سینه را با مامو گرافی پایان دهید
تشخیص زودرس، درمان هر سرطانی را ممکن می‌کند
کابوس سرطان سینه را با مامو گرافی پایان دهید
اغلب بانوان همواره با کابوس ابتلا به سرطان سینه دست و پنجه نرم می‌کنند در حالیکه با بهره گیری از روش‌های کمک تشخیصی مانند ماموگرافی البته به تجویز پزشک تمام این اضطراب‌ها پایان می‌یابد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ماموگرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ماموگرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ماموگرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد