Skip to Content

محتوا با برچسب لوازم مدرسه.

حضور بی رنگ تولید کننده های داخلی در صنعت نوشت افزار ایرانی/نقش نوشت افزارها در انتقال فرهنگ بومی مغفول مانده است
حضور بی رنگ تولید کننده های داخلی در صنعت نوشت افزار ایرانی/نقش نوشت افزارها در انتقال فرهنگ بومی مغفول مانده است
اینکه بازار فروش لوازم التحریر در دست کشورهای آسیای شرقی و من جمله چین باشد اگر به اقتصاد ما ضربات سنگینی وارد می کند و بر آمار بی کاری می افزاید، طرح های غیر بومی و در بیشتر اوقات در تضاد با ارزش های ملی – مذهبی ما فقر فرهنگی را به جای خواهد گذاشت...

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب لوازم مدرسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب لوازم مدرسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد