Skip to Content

محتوا با برچسب قیوض.

مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز معاف شدند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس:
مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز معاف شدند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: در کمسیون برنامه تلاش زیادی برای حمایت از آموزش و پرورش صورت گرفت و بخش‌هایی از آن مانند معافیت آب و برق و گاز مدارس، پلکانی کردن حقوق و پلکانی شدن مالیات بر حقوق انجام شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قیوض.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قیوض.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب قیوض.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب قیوض.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد