Skip to Content

محتوا با برچسب فرشاد براتی.

دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.
1396082208114139512483184.jpg
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.
کمیته رفاهی انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در یزد راه‌اندازی شد
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد:
کمیته رفاهی انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در یزد راه‌اندازی شد
دبیر انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری یزد با اشاره به اینکه برخی از مدیران یزد هیچ ارتباط و تعاملی با خبرنگاران ندارند، از تشکیل کمیته رفاهی این انجمن خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرشاد براتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرشاد براتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب فرشاد براتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب فرشاد براتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد