Skip to Content

محتوا با برچسب فاطمه دانش یزد.

مهمترین دغدغه‌ خانواده‌ها به ویژه جوانان در شرف ازدواج، وضعیت اقتصادی و در ادامه افزایش قیمت‌هاست که هر روز با افزایش قیمت دلار افزایش می‌یابد.
981437_196.jpg
مهمترین دغدغه‌ خانواده‌ها به ویژه جوانان در شرف ازدواج، وضعیت اقتصادی و در ادامه افزایش قیمت‌هاست که هر روز با افزایش قیمت دلار افزایش می‌یابد.
جوانان برای ازدواج دست به عصا شده‌اند؟
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد
جوانان برای ازدواج دست به عصا شده‌اند؟
مهمترین دغدغه‌ خانواده‌ها به ویژه جوانان در شرف ازدواج، وضعیت اقتصادی و در ادامه افزایش قیمت‌هاست که هر روز با افزایش قیمت دلار افزایش می‌یابد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فاطمه دانش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فاطمه دانش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب فاطمه دانش یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد