Skip to Content

محتوا با برچسب غلامعلی سفید.

رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
340788.jpg
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد:
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
رئیس شورای شهر یزد گفت: با توجه به اینکه قبل از مشخص شدن وضعیت شهردار منتخب یزد خود انصراف داد، درنتیجه همچنان رئیس شورا خواهم ماند.
رییس شورای شهر یزد:
سفید.JPG
رئیس شورای شهر یزد گفت: با توجه به اینکه قبل از مشخص شدن وضعیت شهردار منتخب یزد خود انصراف داد، درنتیجه همچنان رئیس شورا خواهم ماند.
سفید رئیس و شایق نائب‌رئیس شورای شهر یزد شدند
سفید رئیس و شایق نائب‌رئیس شورای شهر یزد شدند
در جلسه امروز شورای شهر یزد غلامعلی سفید به عنوان رئیس و مرتضی شایق به عنوان نائب‌رئیس شورای شهر یزد انتخاب شدند.
رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
2667174-1.jpg
رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
انتقادها را پذیرا هستیم/ مطلبی که از مردم پوشیده باشد نداریم
رئیس شورای شهر یزد:
انتقادها را پذیرا هستیم/ مطلبی که از مردم پوشیده باشد نداریم
رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
همه گزینه های فشار بر آقای استاندار !
همه گزینه های فشار بر آقای استاندار !
مردم شجاع، فهیم و همیشه در صحنه یزد همچون همیشه نظاره گر دقیق عملکرد و سخنان مسئولان بوده و با دقت قول ها و سخنان مدیران ارشد استان را همچون پازلی در کنار عملکردها چیده ، ارزیابی موشکافانه دارند و از مهندس میرمحمدی انتظار « تدبیر» برای «امید» به «...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب غلامعلی سفید.

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب غلامعلی سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب غلامعلی سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد