Skip to Content

محتوا با برچسب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یزد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خیّران حوزه علمیه خواهران استان یزد گفت: تعداد بانوان طلبه تحصیلات حضوری در استان یزد دو هزار و 600 نفر است در حالی که این امار در افق 1404 در صورت افزایش امکانات...
IMG12531893.JPG
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خیّران حوزه علمیه خواهران استان یزد گفت: تعداد بانوان طلبه تحصیلات حضوری در استان یزد دو هزار و 600 نفر است در حالی که این امار در افق 1404 در صورت افزایش امکانات...
افق 1404 استان یزد پذیرش بیش از چهار هزار بانوی طلبه است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یزد:
افق 1404 استان یزد پذیرش بیش از چهار هزار بانوی طلبه است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خیّران حوزه علمیه خواهران استان یزد گفت: تعداد بانوان طلبه تحصیلات حضوری در استان یزد دو هزار و 600 نفر است در حالی که این آمار در افق 1404 در صورت افزایش امکانات تحصیل و توسعه مدارس برای ظرفیت پذیرش چهار هزار و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد