Skip to Content

محتوا با برچسب عروسک سوری.

«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...
IMG23264755.jpg
«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...
نامه یک بانوی اسیر سوری به کارگردان ایرانی
نامه یک بانوی اسیر سوری به کارگردان ایرانی
«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عروسک سوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عروسک سوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب عروسک سوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد