Skip to Content

محتوا با برچسب عدم نظارت.

فروشگاه‌های بزرگ در افزایش قیمت اجناس نقش دارند/ بازاریان یزد؛ پیشتاز در محرومیت‌زدایی
مسئول بسیج اصناف یزد مطرح کرد
فروشگاه‌های بزرگ در افزایش قیمت اجناس نقش دارند/ بازاریان یزد؛ پیشتاز در محرومیت‌زدایی
مسئول بسیج اصناف یزد گفت: عده‌ای سرمایه‌گذار فروشگاه‌های بزرگ را راه‌اندازی می‌کنند و درنهایت با ارائه قیمت به تولیدکننده باعث می‌شوند تا قیمت جنس بالا رود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عدم نظارت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عدم نظارت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب عدم نظارت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب عدم نظارت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد