Skip to Content

محتوا با برچسب طوفان شن.

هجوم طوفان شن به شهر یزد +تصاویر
هجوم طوفان شن به شهر یزد +تصاویر
طوفانی به سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت امشب مناطقی از استان یزد را درنوردید و موجی از شن در سطح جاده‌های استان و سطح شهرها پراکنده شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طوفان شن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طوفان شن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب طوفان شن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب طوفان شن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد