Skip to Content

محتوا با برچسب ضایعه نخاعی.

بیکاری استعداد بالقوه معلولان یزدی را کور کرده است/سختی تردد در شهر و قوانین روی زمین‌مانده
روایت‌های تلخ «ویلچر نشینان»؛
بیکاری استعداد بالقوه معلولان یزدی را کور کرده است/سختی تردد در شهر و قوانین روی زمین‌مانده
مشکل بیکاری از بزرگترین مشکلاتی است که معلولان حتی آنها که دارای استعداد های بالقوه هستند با آن روبرو هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ضایعه نخاعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ضایعه نخاعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ضایعه نخاعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد