Skip to Content

محتوا با برچسب صمت.

66 اتحادیه صنفی استان یزد به صورت مستمربازار را رصد می کنند/ مردم هر گونه گرانی را گزارش کنند
معاون بازرگانی سازمان صمت استان یزد:
66 اتحادیه صنفی استان یزد به صورت مستمربازار را رصد می کنند/ مردم هر گونه گرانی را گزارش کنند
معاون بازرگانی اداره صمت استان یزد از الزام 66 اتحادیه صنفی مبنی بر رصد و پایش مستمر اصناف خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب صمت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد