Skip to Content

محتوا با برچسب صلح امام حسن.

رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و...
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد مطرح کرد
1303792.jpg
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و...
عبرت‌هایی که باید از صلح امام حسن (ع) گرفت
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد مطرح کرد
عبرت‌هایی که باید از صلح امام حسن (ع) گرفت
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه استان یزد با اشاره به اینکه امام حسن‌(ع) در بندهای پیمان‌نامه سستی نورزیدند، گفت: اگر انسان در برابر دشمن حتی حاضر به مذاکره یا پیمان‌نامه هم شود، نباید به پیمان‌نامه منفعلانه و ذلیلانه تن دهد.
قدرت سیاسی ملت ایران تنها به انتخابات بسنده نمی شود/تشبیه مردم کشور به مردم دوران امام حسن(ع) بی انصافی است
سردار نقدی؛
قدرت سیاسی ملت ایران تنها به انتخابات بسنده نمی شود/تشبیه مردم کشور به مردم دوران امام حسن(ع) بی انصافی است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:نباید تصور کرد که می توان با تکه بر قدرت های پوشالی و ظاهر فریبنده طاغوت ها می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم و با اعتماد بی جا انتظار داشته باشیم این قدرت ها برای رفع گرفتاری های ما کاری کنند.
طرح “نرمش قهرمانانه” از جانب رهبری از موضع عزت و قدرت است/ موضع گیری بیگانگان یک فرصت برای ایران است
استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد:
طرح “نرمش قهرمانانه” از جانب رهبری از موضع عزت و قدرت است/ موضع گیری بیگانگان یک فرصت برای ایران است
رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه یزد موضع گیری رسانه های بیگانه در خصوص طرح "نرمش قهرمانانه" از جانب رهبری را یک فرصت برای ایران قلم داد کرد و افزود: همین فکر عقب نشینی که در ذهن دشمنان تداعی می شود خود گمراهی آن ها نسبت به شناخت مسائل و رهبری ایران...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب صلح امام حسن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد