Skip to Content

محتوا با برچسب شهید بی سر.

خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
نویسنده یزدی کتاب خاطرات شهید حججی:
خاطرات شهید حججی برای نسل امروز بسیار قابل لمس است
جعفری گفت: کتاب خاطرات شهید حججی برای نسل امروز قابل لمس و باورپذیر است چرا که این شهید در همین دهه 90 زندگی می کرده و خیلی از مواردی که ما بدان مبتلا هستیم با همه آنها رو به رو بوده است.
شهیدی که همچون مولایش حسین (ع) سراز بدنش،جداشد
وقتی دعای شهید اجابت می شود؛
شهیدی که همچون مولایش حسین (ع) سراز بدنش،جداشد
داستان شهادت برای ما تکراری اما جذاب است و زیباتر از آن داستانی به بلندای تاریخ است، داستانی که همه ی ما شنیده ایم، داستان سری که بر نیزه ها قرآن خواند و حالا تاریخ تکرار شده است...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید بی سر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شهید بی سر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شهید بی سر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد