Skip to Content

محتوا با برچسب شهر جهانی یزد.

در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.
1404913.jpg
در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.
ساماندهی خانه‌های مسافر غیر مجاز یزد عزم جدی می‌طلبد
فعالیت غیر قانونی خانه‌های مسافر غیرمجاز در یزد؛
ساماندهی خانه‌های مسافر غیر مجاز یزد عزم جدی می‌طلبد
در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.
شهر جهانی یزد و جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری
شهر جهانی یزد و جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری
یقینا کسانی که به یزد سفر می‌کنند با بازدید از جاذبه‌های گردشگری این شهر سفر خوشی را پشت سر خواهند گذاشت.
مسئول دفتر فنی پایگاه میراث فرهنگی یزد، با اشاره به این‌که پاکسازی عرصه میراث جهانی با هدف فرهنگ سازی، ترویج پاکسازی و بها دادن به سایت‌های ثبتی اجرایی شد، گفت: آموزش نقطه مثبت آیین پاکسازی عرصه میراث...
y.jpg
مسئول دفتر فنی پایگاه میراث فرهنگی یزد، با اشاره به این‌که پاکسازی عرصه میراث جهانی با هدف فرهنگ سازی، ترویج پاکسازی و بها دادن به سایت‌های ثبتی اجرایی شد، گفت: آموزش نقطه مثبت آیین پاکسازی عرصه میراث...
یزدی‌ها بافت جهانی را پاکسازی کردند
یزدی‌ها بافت جهانی را پاکسازی کردند
مسئول دفتر فنی پایگاه میراث فرهنگی یزد، با اشاره به این‌که پاکسازی عرصه میراث جهانی با هدف فرهنگ سازی، ترویج پاکسازی و بها دادن به سایت‌های ثبتی اجرایی شد، گفت: آموزش نقطه مثبت آیین پاکسازی عرصه میراث جهانی شهر تاریخی یزد است .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهر جهانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهر جهانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شهر جهانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شهر جهانی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد