Skip to Content

محتوا با برچسب شلغم.

شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.
raw3-turnip2-cooked1.jpg
شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.
خاصیت شلغم خام بیشتر است یا پخته؟
خاصیت شلغم خام بیشتر است یا پخته؟
شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.
بهترین روش خوردن شلغم در زمستان
بهترین روش مصرف شلغم جهت حفظ خواص
بهترین روش خوردن شلغم در زمستان
شلغم به دلیل داشتن ویتامین B1 علاج کم خونی است. شلغم برای رشد و نمو استخوانها مفید است. آرام بخش و ترمیم کننده سریع زخم ها بوده و برای تقویت کبد مفید است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شلغم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شلغم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد