Skip to Content

محتوا با برچسب شفافیت.

مسئولان جز در موارد امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
رهبر انقلاب:
مسئولان جز در موارد امنیتی هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه خودتأکید کردند: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شفافیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد