Skip to Content

محتوا با برچسب شرق.

تشکیل پرونده قضایی برای رئیس اتحادیه هتلداران مشهد و مدیر مسئول روزنامه شهروند/ رسانه های شایعه ساز احضار شدند
تشکیل پرونده قضایی برای رئیس اتحادیه هتلداران مشهد و مدیر مسئول روزنامه شهروند/ رسانه های شایعه ساز احضار شدند
بعد از ماجرای درج برخی اخبار و شایعات در مورد حضور زوار عراقی در ایران، و دمیدن برخی از رسانه ها در این شایعه بی اساس، دادستان تهران با ورود به این مساله اقدام به احضار برخی مدیران مسئول این رسانه ها کرد.
شرق در اتهام توهین به ایثارگران مجرم شناخته نشد
هیات منصفه دادگاه مطبوعات؛
شرق در اتهام توهین به ایثارگران مجرم شناخته نشد
دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، گفت: مدیر مسئول روزنامه شرق در دو مورد از اتهامات مجرم شناخته نشد و تنها در خصوص اتهام تخلف از مصوبه شورای امنیت مجرم شناخته شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شرق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شرق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شرق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شرق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد