Skip to Content

محتوا با برچسب شب بازار.

تصاویری از شب بازار میدان امام علی(ع) یزد
تصاویری از شب بازار میدان امام علی(ع) یزد
وجود شب بازار باعث اشتغال تعدادی از افراد با سرمایه کم شده است که این مورد یک مزیت برای شهر محسوب می‌شود.
تعیین تکلیف شب بازار میدان امام علی (ع) تا آخر دی‌ماه
شب بازار امام علی (ع) می‌ماند یا می‌رود؟
تعیین تکلیف شب بازار میدان امام علی (ع) تا آخر دی‌ماه
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد گفت: مشکل ترافیک شب بازار میدان امام علی (ع) به‌زودی و به‌طور کامل حل خواهد شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شب بازار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شب بازار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شب بازار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شب بازار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد