Skip to Content

محتوا با برچسب سیل زدگان.

جانشین سپاه الغدیر استان یزد گفت: شهرهای هویزه، رفیع و حدود 70 روستا از استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر 39 هزار نفر تحت پوشش نیروهای سپاه الغدیر هستند.
IMG_2827-5.jpg
جانشین سپاه الغدیر استان یزد گفت: شهرهای هویزه، رفیع و حدود 70 روستا از استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر 39 هزار نفر تحت پوشش نیروهای سپاه الغدیر هستند.
39هزار نفر از سیل زدگان تحت پوشش سپاه الغدیر یزد هستند
جانشین سپاه الغدیر استان یزد:
39هزار نفر از سیل زدگان تحت پوشش سپاه الغدیر یزد هستند
جانشین سپاه الغدیر استان یزد گفت: شهرهای هویزه، رفیع و حدود 70 روستا از استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر 39 هزار نفر تحت پوشش نیروهای سپاه الغدیر هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از ارسال کمک یزدی‌ها به مناطق سیل‌زده خبر داد و گفت: مردم تنها اقلام موردنیاز را هدیه کنند.
جانشین سپاه الغدیر استان یزد:
636893663512451761_md.jpg
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از ارسال کمک یزدی‌ها به مناطق سیل‌زده خبر داد و گفت: مردم تنها اقلام موردنیاز را هدیه کنند.
ارسال بیش از یک هزار و 300 چادر به مناطق سیل‌زده
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد خبر داد
ارسال بیش از یک هزار و 300 چادر به مناطق سیل‌زده
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از ارسال کمک یزدی‌ها به مناطق سیل‌زده خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و 300 دستگاه چادر به مناطق سیل‌زده ارسال شده است.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از واریز 150 میلیارد ریال به حساب‌های این جمعیت از سوی مردم خبر داد و گفت: شب گذشته بخشی از کمک‌های مردم یزد توسط یک کامیون به مناطق سیل‌زده گرگان ارسال...
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد خبر داد
1396082516305693012524374.jpg
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از واریز 150 میلیارد ریال به حساب‌های این جمعیت از سوی مردم خبر داد و گفت: شب گذشته بخشی از کمک‌های مردم یزد توسط یک کامیون به مناطق سیل‌زده گرگان ارسال...
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از واریز 150 میلیارد ریال به حساب‌های این جمعیت از سوی مردم خبر داد و گفت: شب گذشته بخشی از کمک‌های مردم یزد توسط یک کامیون به مناطق سیل‌زده گرگان ارسال...
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد خبر داد
n82870701-72257342-1.jpg
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از واریز 150 میلیارد ریال به حساب‌های این جمعیت از سوی مردم خبر داد و گفت: شب گذشته بخشی از کمک‌های مردم یزد توسط یک کامیون به مناطق سیل‌زده گرگان ارسال...
ارسال یک کامیون کمک‌های مردمی یزدی‌ها به مناطق سیل زده گلستان
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزدخبر داد
ارسال یک کامیون کمک‌های مردمی یزدی‌ها به مناطق سیل زده گلستان
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزد از واریز 150 میلیارد ریال به حساب‌های این جمعیت از سوی مردم خبر داد و گفت: شب گذشته بخشی از کمک‌های مردم یزد توسط یک کامیون به مناطق سیل‌زده گرگان ارسال شد.
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد اقدامات سپاه الغدیر یزد برای کمک به هم‌وطنان سیل‌زده گلستانی خبر داد.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان یزدخبر داد
555555555555555555.jpg
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد اقدامات سپاه الغدیر یزد برای کمک به هم‌وطنان سیل‌زده گلستانی خبر داد.
کمک یزد به هم‌وطنان سیل‌زده گلستانی/ آمادگی گروهای جهادی یزد برای کمک به سیل‌زدگان
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد خبر داد؛
کمک یزد به هم‌وطنان سیل‌زده گلستانی/ آمادگی گروهای جهادی یزد برای کمک به سیل‌زدگان
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد اقدامات سپاه الغدیر یزد برای کمک به هم‌وطنان سیل‌زده گلستانی خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سیل زدگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سیل زدگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سیل زدگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد