Skip to Content

محتوا با برچسب سونوگرافی.

در نشست خبری عنوان شد؛
اختلاف متخصصین زنان و رادیولوژیست ها در ماجرای سونوگرافی
متخصصین زنان معتقدند؛ هر کسی که از تجربه و توانایی لازم در تشخیص سونوگرافی بارداری برخوردار است، می تواند کار سونوگرافی را انجام دهد.
عضو انجمن رادیولوژی ایران خبرداد:
خرید دستگاههای سونوگرافی بی کیفیت از سوی متخصصان زنان در کشور
عضو انجمن رادیولوژی ایران گفت: پیش‌نویس قانون منع خودارجاعی با رفرنس های روز دنیا و قوانین داخلی کشور، توسط تیمی از پزشکان در شاخه های مختلف ارائه شده اما متاسفانه تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
یک متخصص زنان و زایمان در یزد گفت: متاسفانه برخی از بانوان سونوگرافی چند بعدی را به عنوان یک مُد تلقی کرده و تنها برای داشتن عکس و تشخیص زودهنگام جنسیت جنین به این عمل مبادرت می‌ورزند؛ در حالی که...
عضو انجمن رادیولوژی ایران خبرداد:
tasvirezendegi.ir211.jpg
یک متخصص زنان و زایمان در یزد گفت: متاسفانه برخی از بانوان سونوگرافی چند بعدی را به عنوان یک مُد تلقی کرده و تنها برای داشتن عکس و تشخیص زودهنگام جنسیت جنین به این عمل مبادرت می‌ورزند؛ در حالی که...
سونوگرافی چندبعدی؛ ضرورت یا تجمل؟!
رواج مُد خطرناک سونوگرافی چندبعدی در زنان باردار
یک متخصص زنان و زایمان در یزد گفت: متاسفانه برخی از بانوان سونوگرافی چند بعدی را به عنوان یک مُد تلقی کرده و تنها برای داشتن عکس و تشخیص زودهنگام جنسیت جنین به این عمل مبادرت می‌ورزند؛ در حالی که انجام این عمل با تشخیص پزشک متخصص زنان و زایمان و برای...
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: متاسفانه سونوگرافی متعدد از زنان باردار در کشور ما به یک تجارت تبدیل شده و تعدد آزمایشات غیر ضرروی در آن دیده می‌شود.
سونوگرافی چندبعدی؛ ضرورت یا تجمل؟!
مامایی.jpg
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: متاسفانه سونوگرافی متعدد از زنان باردار در کشور ما به یک تجارت تبدیل شده و تعدد آزمایشات غیر ضرروی در آن دیده می‌شود.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران خبر داد؛
انجام سونوگرافی‌های متعدد در کشور به یک تجارت تبدیل شده است
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: متاسفانه سونوگرافی متعدد از زنان باردار در کشور ما به یک تجارت تبدیل شده و تعدد آزمایشات غیر ضرروی در آن دیده می‌شود.
زنان کی باید سونوگرافی کنند؟
سونوگرافی برای تشخیص بیماری های زنان و در بارداری استفاده های متعددی دارد و سونوگرافی ابزاری مفید در تصویربرداری از رحم، تخمدان ها و فضای لگن در زنان به حساب می آید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سونوگرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سونوگرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد