Skip to Content

محتوا با برچسب سوخت.

رئیس اتحادیه جایگاه داران استان یزد گفت: روند توزیع سوخت در استان یزد بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان یزد:
139401181353522255056924.jpg
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان یزد گفت: روند توزیع سوخت در استان یزد بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.
روند توزیع سوخت در استان یزد عادی است
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان یزد:
روند توزیع سوخت در استان یزد عادی است
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان یزد گفت: روند توزیع سوخت در استان یزد بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.
سرنوشت جایگاه‌های به بهره برداری نرسیده در برندینگ سوخت چه می‌شود؟
سرنوشت جایگاه‌های به بهره برداری نرسیده در برندینگ سوخت چه می‌شود؟
موضوع برندینگ در حالی رنگ و بوی اجرا به خود می‌گیرد که برخی از جایگاه‌های سوخت همچنان در مرحله ساخت و ساز هستند و جای سوال دارد که آیا باید در قالب برندینگ فعالیت کنند یا اشخاص نیز می‌توانند، مدیریت این جایگاه‌ها را بر عهده بگیرند.
موضوع برندینگ در حالی رنگ و بوی اجرا به خود می‌گیرد که برخی از جایگاه‌های سوخت همچنان در مرحله ساخت و ساز هستند و جای سوال دارد که آیا باید در قالب برندینگ فعالیت کنند یا اشخاص نیز می‌توانند، مدیریت...
955780.jpg
موضوع برندینگ در حالی رنگ و بوی اجرا به خود می‌گیرد که برخی از جایگاه‌های سوخت همچنان در مرحله ساخت و ساز هستند و جای سوال دارد که آیا باید در قالب برندینگ فعالیت کنند یا اشخاص نیز می‌توانند، مدیریت...
دستآوردهای دولت در توسعه حمل و نقل عمومی غیرقابل انکار است
معاون توسعه‌ای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفت‌وگو با تولید...
دستآوردهای دولت در توسعه حمل و نقل عمومی غیرقابل انکار است
اگر تنها یک حوزه وجود داشته باشد که دولت تمام قد بتواند از عملکرد خود در آن دفاع کند، آن حوزه حمل و نقل عمومی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد