Skip to Content

محتوا با برچسب سلطانی.

تسهیلات ساخت مسکن معلولان شبیه شوخی است/ آرزوهایی که جدی گرفته نمی‌شود
جوان روشندل یزدی:
تسهیلات ساخت مسکن معلولان شبیه شوخی است/ آرزوهایی که جدی گرفته نمی‌شود
جوان روشندل یزدی گفت: مبلغ 8 میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات بلاعوض ساخت مسکن پرداخت می‌شود که این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است چراکه عملاً با این مبلغ در شرایط کنونی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سلطانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سلطانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سلطانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد