Skip to Content

محتوا با برچسب سلامت روان.

زنان و مدیران بیش از دیگران در معرض خطر استرس هستند/ 16 درصد زنان افسرده‌اند
مدیر گروه سلامت روانی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
زنان و مدیران بیش از دیگران در معرض خطر استرس هستند/ 16 درصد زنان افسرده‌اند
مدیر گروه سلامت روانی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: مديران يك سازمان به سبب مسئوليتي كه دارند و زنان به دلیل پذیرفتن نقش‌های اضافی بیش از دیگران در معرض خطر مشکلات عصبی و استرس قرار دارند.
واژگانی که در ایران
واژگانی که در ایران "بار روانی" و در اروپا "توهین" است
قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با تشریح مشکلات بیماری‌های روان در کشور به کمبود رشته‌های پزشکی در کشور پرداخت.
قبل از شروع رابطه جدید خود را بشناسید
قبل از شروع رابطه جدید خود را بشناسید
فرد باید بعد از شکست عاطفی به خود فرصت دهد و سعی کند با نگاهی واقع بینانه برای خود راهی مناسب پیدا کند.
کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در یزد با بیان اینکه رعایت بهداشت روان در کنار بهداشت جسمی، سلامت را تامین می کند، گفت: یاد خداوند به افزایش و دوام سلامت روان کمک می کند.
images-12.jpg
کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در یزد با بیان اینکه رعایت بهداشت روان در کنار بهداشت جسمی، سلامت را تامین می کند، گفت: یاد خداوند به افزایش و دوام سلامت روان کمک می کند.
سه نشانه سلامت روان/ یاد خداوند کمک به افزایش سلامت روان
کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
سه نشانه سلامت روان/ یاد خداوند کمک به افزایش سلامت روان
کارشناس ارشد روانشناسی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در یزد با بیان اینکه رعایت بهداشت روان در کنار بهداشت جسمی، سلامت را تامین می کند، گفت: یاد خداوند به افزایش و دوام سلامت روان کمک می کند.
انعطاف پذیری و مثبت اندیشی دو ویژگی افراد دارای سلامت روان
ویژگی افراد دارای سلامت روان تشریح شد:
انعطاف پذیری و مثبت اندیشی دو ویژگی افراد دارای سلامت روان
انسان‌ها به آرامش و سلامت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه آرامش می‌توانند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایای اخلاقی برسند.