Skip to Content

محتوا با برچسب سقط قانونی.

کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.
1-530-2.jpg
کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.
طی 6 ماهه اول امسال؛ صدور 38 مجوز سقط‌جنین در یزد/ انجام 584 سقط قانونی از سال 94 تاکنون در یزد
کارشناس پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد:
طی 6 ماهه اول امسال؛ صدور 38 مجوز سقط‌جنین در یزد/ انجام 584 سقط قانونی از سال 94 تاکنون در یزد
کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی یزد از صدور 38 مورد مجوز سقط ناشی از اختلالات ژنتیکی طی شش‌ماهه اول سال 1397 در این استان خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سقط قانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سقط قانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سقط قانونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد