Skip to Content

محتوا با برچسب سفید.

رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
رئیس شورای شهر یزد:
2667174-1.jpg
رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
انتقادها را پذیرا هستیم/ مطلبی که از مردم پوشیده باشد نداریم
رئیس شورای شهر یزد:
انتقادها را پذیرا هستیم/ مطلبی که از مردم پوشیده باشد نداریم
رئیس شورای شهر یزد گفت: حتی مهم‌ترین مسائل که ممکن است عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف باشند را مستقیم پخش کرده‌ایم و از انتقاد‌ها هم استقبال می‌کنیم.
بی قانونی برای اجرای کنسرتی در یزد، داد اصلاح طلبان را هم در آورد
بی قانونی برای اجرای کنسرتی در یزد، داد اصلاح طلبان را هم در آورد
عدم تمکین به قانون برای برگزاری کنسرت رضا صادقی در یزد داد اصلاح طلبان یزدی را هم درآورد!
وضعیت در دانشگاه یزد «سفیدِ سفید» است!
فعالیت بدون وقفه بولدوزر دولت در دارالعلم یزد؛
وضعیت در دانشگاه یزد «سفیدِ سفید» است!
اولین تغییر اتوبوسی در دانشگاه یزد با عزل معاون فرهنگی دانشگاه یزد «کلید» خورد. بعد از معاون فرهنگی نوبت به تغییر معاون مالی و اداری رسید. رئیس دانشکده معدن هم به بهانه چند امضا (که احتمالاً خودجوش اخذ شده بود) مجبور به استعفا شد. پس از وی مسئول دفتر...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سفید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد