Skip to Content

محتوا با برچسب سعید حجاریان.

ایران فرانسه نشد چون ۲۰ درصد مردمش گرسنه نیستند
ایران فرانسه نشد چون ۲۰ درصد مردمش گرسنه نیستند
حجاریان و دوستانش طی ۵ سال گذشته تلاش کرده‌اند با شکل‌دهی به اعتراض ظالمانه، سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و بزرگنمایی از مشکلات، جامعه را در شرایط «عام‌البلوی» نگه دارند.
قانون اساسی بازیچه دست حجاریان نیست/انحلال مجلس نفی جمهوریت نظام است
تحلیلی/کارشناس ارشد علوم سیاسی
قانون اساسی بازیچه دست حجاریان نیست/انحلال مجلس نفی جمهوریت نظام است
کارشناس ارشد علوم سیاسی گفت: اگر هدف آقای حجاریان انحلال مجلس با شرایط فعلی و حضور برخی نمایندگان که با جناح فکری ایشان مخالفند باشد مسأله متفاوت می شود و باید گفت که قانون اساسی بازیچه نیست که هرروز درباره آن بحث هایی مطرح شود تا پایه و اساس آن تست...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سعید حجاریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سعید حجاریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سعید حجاریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سعید حجاریان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد