Skip to Content

محتوا با برچسب سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد.

تفکیک قریب به 10 تن زباله خانگی یزدی ها از مبدا در روز/ کارخانه کمپوست روزانه 150 تن زباله دریافت می کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد:
تفکیک قریب به 10 تن زباله خانگی یزدی ها از مبدا در روز/ کارخانه کمپوست روزانه 150 تن زباله دریافت می کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: در سال‌های گذشته روزانه حدود 6 تن پسماند خشک از مبدا جمع‌آوری می‌شد که در سال 95 این میزان روزانه به 9/5 تا 10 تن رسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد