Skip to Content

محتوا با برچسب زیلو بافی میبد.

زیلو بافی میبد، در آستانه جهانی شدن
زیلو بافی میبد، در آستانه جهانی شدن
زیلوبافی از صنایع دستی معروف استان یزد در شهر باستانی و تاریخی میبد می‌باشد که از روزگاران کهن در این خطه بافته می‌شده است و به سراسر شهرهای جهان اسلام فرستاده می‌شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زیلو بافی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زیلو بافی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب زیلو بافی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب زیلو بافی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد