Skip to Content

محتوا با برچسب زندان مرکزی یزد.

همایش پیشگیری از ایدز در زندان مرکزی یزد برگزار شد
همایش پیشگیری از ایدز در زندان مرکزی یزد برگزار شد
به مناسبت هفته جهانی ایدز همایش پیشگیری از ایدز ویژه مسئولین و پرسنل زندان مرکزی در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) این ندامتگاه برگزار گردید.
نمایشگاه کتاب در سالن ملاقات حضوری زندان مرکزی یزد برپا شد
همزمان با هفته بسیج
نمایشگاه کتاب در سالن ملاقات حضوری زندان مرکزی یزد برپا شد
مسؤول فرهنگی ندامتگاه مرکزی یزد گفت: برای ایجاد فضای فرهنگی و ترویج کتابخوانی در بین خانواده مددجویان نمایشگاه کتاب در سالن ملاقا ت حضوری برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زندان مرکزی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زندان مرکزی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب زندان مرکزی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب زندان مرکزی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد