Skip to Content

محتوا با برچسب زنان و دفاع مقدس.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با تأکید بر اهميت حفظ و نشر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس گفت: باید ارزش‌های انقلاب اسلامی با شیوه‌های نو و پرمحتوا به نسل جوان منتقل شود.
یادداشت
IMG_3792.jpg
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با تأکید بر اهميت حفظ و نشر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس گفت: باید ارزش‌های انقلاب اسلامی با شیوه‌های نو و پرمحتوا به نسل جوان منتقل شود.
باید ارزش‌های انقلاب اسلامی با شیوه‌های نو به نسل جوان منتقل شود
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:
باید ارزش‌های انقلاب اسلامی با شیوه‌های نو به نسل جوان منتقل شود
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با تأکید بر اهميت حفظ و نشر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس گفت: باید ارزش‌های انقلاب اسلامی با شیوه‌های نو و پرمحتوا به نسل جوان منتقل شود.
شرحی بر حماسه ی مادران شهدا
یادداشت
شرحی بر حماسه ی مادران شهدا
گریه هایی که در خفا و به دور از چشم دشمنان و دوستان، در خلوتگه خدایی شان جاری می شد؛ همچون رودی پاک و خالص اما باشکوه بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زنان و دفاع مقدس.

شرحی بر حماسه ی مادران شهدا
فخرالسادات میرهدایی

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زنان و دفاع مقدس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب زنان و دفاع مقدس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد