Skip to Content

محتوا با برچسب زنان افسرده.

زنان و مدیران بیش از دیگران در معرض خطر استرس هستند/ 16 درصد زنان افسرده‌اند
مدیر گروه سلامت روانی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
زنان و مدیران بیش از دیگران در معرض خطر استرس هستند/ 16 درصد زنان افسرده‌اند
مدیر گروه سلامت روانی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: مديران يك سازمان به سبب مسئوليتي كه دارند و زنان به دلیل پذیرفتن نقش‌های اضافی بیش از دیگران در معرض خطر مشکلات عصبی و استرس قرار دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زنان افسرده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زنان افسرده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب زنان افسرده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد