Skip to Content

محتوا با برچسب رییس شورای شهر یزد.

رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
340788.jpg
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد:
باید استانداردهای جهانی مطابق با فرهنگمان را در یزد پیاده کنیم
رییس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برند ثبت جهانی شهر یزد نیاز به کار همه جانبه دارد، گفت: باید سعی کنیم استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را که با فرهنگ و ملیت ما در تضاد نیست را در شهرمان پیاده کنیم.
شورای شهر یزد مبتلا به خط کشی های جناحی است/شهردار منتخب مورد تایید «فرهمند»
سفید:
شورای شهر یزد مبتلا به خط کشی های جناحی است/شهردار منتخب مورد تایید «فرهمند»
رییس شورای شهر یزد گفت: فرهمند با داور نظری آشنا است و گویا سابقه مشترک اجرایی و تحصیلی هم دارند و مورد تایید وی بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با رأی اعضای شورای اسلامی شهر یزد، تعیین تکلیف شهردار به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
سفید:
sefid01.jpg
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با رأی اعضای شورای اسلامی شهر یزد، تعیین تکلیف شهردار به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
تعیین تکلیف شهردار یزد به شورای حل اختلاف ارجاع شد
رئیس شورای اسلامی شهر یزد:
تعیین تکلیف شهردار یزد به شورای حل اختلاف ارجاع شد
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با رأی اعضای شورای اسلامی شهر یزد، تعیین تکلیف شهردار به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
بلا تکلیفی خیابان شهیدان اشرف در گرو رأی شورای تأمین استان است
گزارش/ رییس شورای شهر یزد
بلا تکلیفی خیابان شهیدان اشرف در گرو رأی شورای تأمین استان است
مرتضی شایق گفت: بلاتکلیفی عملیات خیابان شهیدان اشزف به علت مخالفت مالک منتظر دستور شورای تأمین استان است.
محمد فقیه خراسانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد انتخاب شد
در مراسمی با حضور فرماندار یزد
محمد فقیه خراسانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد انتخاب شد
مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهرستان یزد با حضور سیفی فرماندارو معاونین فرمانداری برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رییس شورای شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رییس شورای شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب رییس شورای شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رییس شورای شهر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد