Skip to Content

محتوا با برچسب روانپزشکان.

وقوع خودکشی در کشور 6 در صد هزار است/ زنان بیشتر خودکشی می‌کنند
وقوع خودکشی در کشور 6 در صد هزار است/ زنان بیشتر خودکشی می‌کنند
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و میان مردان به وقوع می‌پیوندد، ولی در جامعه ما زنان جوان بیشترین آمار قربانیان خودکشی را به خود اختصاص می‌دهد.
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و میان مردان به وقوع می‌پیوندد، ولی در جامعه ما زنان جوان بیشترین آمار قربانیان خودکشی را به خود اختصاص می‌دهد.
13960601000565_PhotoA.jpg
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در اکثر کشورهای دنیا خودکشی در افراد مسن و میان مردان به وقوع می‌پیوندد، ولی در جامعه ما زنان جوان بیشترین آمار قربانیان خودکشی را به خود اختصاص می‌دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روانپزشکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روانپزشکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب روانپزشکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب روانپزشکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد