Skip to Content

محتوا با برچسب رستوران بدون مجوز.

هیچ مجوزی برای رستوران اینترنتی و غذای خانگی در یزد صادر نشده است
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران یزد:
هیچ مجوزی برای رستوران اینترنتی و غذای خانگی در یزد صادر نشده است
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران یزد گفت: تاکنون هیچ مجوزی تحت عنوان غذای خانگی و رستوران اینترنتی در یزد به ثبت نرسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رستوران بدون مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رستوران بدون مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رستوران بدون مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد