Skip to Content

محتوا با برچسب رسانه های شایعه ساز.

تشکیل پرونده قضایی برای رئیس اتحادیه هتلداران مشهد و مدیر مسئول روزنامه شهروند/ رسانه های شایعه ساز احضار شدند
تشکیل پرونده قضایی برای رئیس اتحادیه هتلداران مشهد و مدیر مسئول روزنامه شهروند/ رسانه های شایعه ساز احضار شدند
بعد از ماجرای درج برخی اخبار و شایعات در مورد حضور زوار عراقی در ایران، و دمیدن برخی از رسانه ها در این شایعه بی اساس، دادستان تهران با ورود به این مساله اقدام به احضار برخی مدیران مسئول این رسانه ها کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رسانه های شایعه ساز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رسانه های شایعه ساز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب رسانه های شایعه ساز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رسانه های شایعه ساز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد