Skip to Content

محتوا با برچسب رحم.

پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.
download-75.jpg
پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.
اختراعی برای جراحی غده های درون رحمی زنان
اختراعی برای جراحی غده های درون رحمی زنان
پژوهشگر و مبتکر ایرانی اهل مهاباد آذربایجان غربی موفق به ساخت نخستین ابزار جراحی 'میولایزیس هیستروسکوپی' برای رصد حفره رحم با هدف معالجه و درمان غده های درون رحمی به روش غده زدایی شد.
فیبروم لگنی شایع‌ترین عفونت در میان زنان
عضو مرکز انجمن نازایی ایران عنوان کرد:
فیبروم لگنی شایع‌ترین عفونت در میان زنان
این تومور‌ها به سه دسته از قبیل توده‌هایی که بر سطح رحم قرار دارند، در میان نسج عضلات رح و یا در داخل حفره رحم هستند تقسیم می‌شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رحم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رحم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رحم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد