Skip to Content

محتوا با برچسب راه های پیشگیری از آنفولانزا.

بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به...
334776_241.jpg
بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به...
آنفولانزا نوعA را جدی بگیرید
آنفولانزا نوعA را جدی بگیرید
بیماری آنفولانزا از فروردین سال 1388 به صورت عالم گیری آغاز و در اقصی نقاط دنیا هر ساله در فصول سرد خود را نشان می دهد. حال این بیماری در کرمان و سیستان و بلوچستان بروز کرده و چندی از هموطنانمان به علت این بیماری جان خود را از دست داده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب راه های پیشگیری از آنفولانزا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب راه های پیشگیری از آنفولانزا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب راه های پیشگیری از آنفولانزا.

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب راه های پیشگیری از آنفولانزا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد