Skip to Content

محتوا با برچسب رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد.

اراده‌ای برای مدیریت قیمت گوشت در مسئولان یزد نیست/واردات؛ تامین کننده بیش از 85درصد دام استان
رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد:
اراده‌ای برای مدیریت قیمت گوشت در مسئولان یزد نیست/واردات؛ تامین کننده بیش از 85درصد دام استان
رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد گفت: مسئولان یزد یا نمی خواهند یا کم توجهی می کنند چراکه بارها موضوعات و راهکارهایی برای ثبات بازار گوشت و دام ارائه کردیم اما مسئولان چشم می گویند و کار خود را انجام می دهند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رئیس اتحادیه صنف قصابان استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد