Skip to Content

محتوا با برچسب دیدار شاعران با رهبر انقلاب.

تعالی شعر با مطالعه و تمرین؛‌اولین درخواست رهبر انقلاب از شعرا +فیلم و عکس
روایت شاعره میبدی از دیدار با رهبر انقلاب:
تعالی شعر با مطالعه و تمرین؛‌اولین درخواست رهبر انقلاب از شعرا +فیلم و عکس
بانوی شاعر میبدی در رابطه با دغدغه های اساسی رهبر معظم انقلاب در حوزه شعر و ادبیات گفت: برای اطاعت از فرامین رهبری در درجه ی اول باید شاعران از طریق مطالعه و تمرین به اشعار خود قوت و انسجام زبانی بیشتری ببخشند.
دلنوشته شاعر یزدی از دیدار با رهبر انقلاب
دلنوشته شاعر یزدی از دیدار با رهبر انقلاب
سید داوود دهقانی شاعر یزدی پس از دیدار چند روز قبل با مقام معظم رهبری دلنوشته ای را در وصف این دیدار نوشت.
دلنوشته شاعر یزدی از دیدار با رهبر انقلاب
دلنوشته شاعر یزدی از دیدار با رهبر انقلاب
سید داوود دهقانی شاعر یزدی پس از دیدار چند روز قبل با مقام معظم رهبری دلنوشته ای را در وصف این دیدار نوشت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دیدار شاعران با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دیدار شاعران با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دیدار شاعران با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد