Skip to Content

محتوا با برچسب دیدار با امام جمعه.

مداحان وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارند
نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد:
مداحان وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با تأکید بر وظایف مداحان مبنی بر هدایت جامعه به سوی ارزش‌های اسلامی، گفت: راه نفوذ مداحان به دل‌های مردم در وهله اول عامل بودن خود آن‌ها است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دیدار با امام جمعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دیدار با امام جمعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دیدار با امام جمعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد