Skip to Content

محتوا با برچسب دکتر سلام.

قسمت 119 دکتر سلام منتشر شد+ دانلود
در ادامه نهضت روحانی مچکریم؛
قسمت 119 دکتر سلام منتشر شد+ دانلود
قسمت 119 از مجموعه طنز دکتر سلام که ویژه رنامه ای برای دوران دولت است، منتشر شد.
فیلم طنز دکتر سلام/ توافق خوب و دبه آمریکایی
در دوران «تحریمیم میفهمی!؟» منتشر شد
فیلم طنز دکتر سلام/ توافق خوب و دبه آمریکایی
قسمت 84 ویژه‌برنامه فیلم طنز دکتر سلام در دوران «تحریمیم میفهمی!؟» منتشر شد.
فیلم/ طنز دکتر سلام ویژه غلامحسین کرباسچی
دوران «تحریمیم میفهمی!؟»؛
فیلم/ طنز دکتر سلام ویژه غلامحسین کرباسچی
قسمت 83 ویژه‌برنامه فیلم طنز دکتر سلام در دوران «تحریمیم میفهمی!؟» منتشر شد.
فیلم طنز دکتر سلام/ NP3 همه جلسات غیرعلنی مجلس 3000تومان
«روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز دکتر سلام/ NP3 همه جلسات غیرعلنی مجلس 3000تومان
قسمت 87 ویژه‌برنامه فیلم طنز دکتر سلام ۷۸ در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد.
فیلم طنز دکتر سلام/ اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم...
«روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز دکتر سلام/ اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم...
قسمت 75 ویژه‌برنامه فیلم طنز دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد.
فیلم طنز دکترسلام/ وقتی برخی را جو انتخابات می‌گیرد!
«روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز دکترسلام/ وقتی برخی را جو انتخابات می‌گیرد!
قسمت شصت و نهم طنز ویدئویی دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد.
فیلم طنز دکتر سلام/ سیاست با طعم ریزگرد
«روحانی مچکریم»
فیلم طنز دکتر سلام/ سیاست با طعم ریزگرد
قسمت شصت و هشتم طنز ویدئویی دکتر سلام در دوران روحانی مچکریم منتشر شد.
فیلم طنز دکتر سلام/ شوخی های پشت وانتی
قسمت شصت و یکم؛
فیلم طنز دکتر سلام/ شوخی های پشت وانتی
قسمت شصت و یکم طنز تصویری دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد.
فیلم طنز/ فردوسی پور هم دکترترین شد
«روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز/ فردوسی پور هم دکترترین شد
قسمت 60 فیلم دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد.
فیلم دکترسلام/ اگر انتقاد داشتیم شمع روشن می‌کنیم!
ویژه‌برنامه دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم»؛
فیلم دکترسلام/ اگر انتقاد داشتیم شمع روشن می‌کنیم!
قسمت 59 فیلم طنز دکتر سلام در دوران «روحانی مچکریم» منتشر شد...
«دکتر سلام»؛ کپسول کوچک اطلاعات بزرگ پزشکی
برنامه دکتر سلام؛
«دکتر سلام»؛ کپسول کوچک اطلاعات بزرگ پزشکی
برنامه تلویزیونی «دکتر سلام» در زمان‌های کوتاه و فشرده، اطلاعات مفید و ارزشمندی به مخاطبان خود عرضه می‌کند.