Skip to Content

محتوا با برچسب دندان پزشک.

آمار بالای شیوع پوسیدگی دندان در کودکان یزدی
یک دندانپزشک یزدی مطرح کرد
آمار بالای شیوع پوسیدگی دندان در کودکان یزدی
متخصص دندان کودکان و اطفال گفت: به نظر می‌رسد شیوع پوسیدگی در استان یزد به علت مصرف مواد قندی و شیرینی‌جات، عدم مراجعه به موقع والدین به دندانپزشک و اهمیت ندادن به دندان‌های شیری نسبتا بالاتر از سایر نقاط کشور باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، شعبه یزد با اشاره به وجود 330 نفر دندان‌پزشک در استان یزد، گفت: سرطان دهان در استان یزد رو به افزایش است.
یک دندانپزشک یزدی مطرح کرد
01-5.jpg
رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، شعبه یزد با اشاره به وجود 330 نفر دندان‌پزشک در استان یزد، گفت: سرطان دهان در استان یزد رو به افزایش است.
وجود 330 دندان‌پزشک در استان یزد / سرطان دهان در استان یزد رو به افزایش است
رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی یزد:
وجود 330 دندان‌پزشک در استان یزد / سرطان دهان در استان یزد رو به افزایش است
رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، شعبه یزد با اشاره به وجود 330 نفر دندان‌پزشک در استان یزد، گفت: سرطان دهان در استان یزد رو به افزایش است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دندان پزشک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دندان پزشک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب دندان پزشک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دندان پزشک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد