Skip to Content

محتوا با برچسب دست فروش.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
26993824_18126583bccaf.jpg
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد خبر داد
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
انگشتر فروشان چهارراه امیر چقماق یزد به روایت تصویر
انگشتر فروشان چهارراه امیر چقماق یزد به روایت تصویر
انگشتر در فرهنگ ایران یک نماد متکی به باور سنتی است و این مجموعه بخش کوچیکی از فروش انگشتر توسط دست فروشان در بافت قدیمی در میدان امیر چقماق یزد را نشان می دهد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد