Skip to Content

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

ريیس اداره بهزیستی شهرستان میبد با اشاره به اجراي دانشنامه ازدواج برای اولین در کشور به صورت پایلوت در اين شهرستان، گفت: تاکنون بیش از 1500 نفر در این کلاس‌ها آموزش دوره مقدماتی و پیشرفته فرا...
1-124.jpg
ريیس اداره بهزیستی شهرستان میبد با اشاره به اجراي دانشنامه ازدواج برای اولین در کشور به صورت پایلوت در اين شهرستان، گفت: تاکنون بیش از 1500 نفر در این کلاس‌ها آموزش دوره مقدماتی و پیشرفته فرا...
آموزش 1500 دختر و پسر در طرح دانشنامه ازدواج تاكنون
آموزش 1500 دختر و پسر در طرح دانشنامه ازدواج تاكنون
ريیس اداره بهزیستی شهرستان میبد با اشاره به اجراي دانشنامه ازدواج برای اولین در کشور به صورت پایلوت در اين شهرستان، گفت: تاکنون بیش از 1500 نفر در این کلاس‌ها آموزش دوره مقدماتی و پیشرفته فرا گرفته‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد