Skip to Content

محتوا با برچسب دانش آموزان نخبه.

دانش آموزان نخبه یزدی زیر چتر حمایتی کمیته امداد استان یزد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد یزد خبر داد
دانش آموزان نخبه یزدی زیر چتر حمایتی کمیته امداد استان یزد
جمال پور گفت: 87 دانش‌آموز نخبه و استعداد برتر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد که 60 درصد آنان دختر و 40 درصد پسر هستند از خدمات حمایتی و تحصیلی این نهاد استفاده می‌کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانش آموزان نخبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانش آموزان نخبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دانش آموزان نخبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد