Skip to Content

محتوا با برچسب دانش آموخته.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.
n82787610-72095333.jpg
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.
رویکرد اشتغال برای زنان دانش آموخته استان باشد
رئیس سازمان مدیریت یزد:
رویکرد اشتغال برای زنان دانش آموخته استان باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.
دانش آموختگان متأهل به چهارمین اردوی خانوادگی اعزام شدند
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد در گفتگو با یزدبانوخبر داد
دانش آموختگان متأهل به چهارمین اردوی خانوادگی اعزام شدند
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران حضرت زینب(س) یزد اظهار داشت: بانوان دانشس آموخته متأهل به همراه همسرانشان در اردوی زیارتی مشهد مقدس با هدف تعامل همسران با برنامه های حوزه شرکت کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانش آموخته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانش آموخته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب دانش آموخته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دانش آموخته.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد