Skip to Content

محتوا با برچسب خواهران یزد.

مدیران و معاونان حوزه علمیه خواهران یزد حضور بانوان طلبه و مدارس علمیه خواهران را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یک نقش اساسی عنوان کردند و ایجاد تحول و انقلابی گری را در همه بخش های آموزشی، فرهنگی و...
IMG13474905.jpg
مدیران و معاونان حوزه علمیه خواهران یزد حضور بانوان طلبه و مدارس علمیه خواهران را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یک نقش اساسی عنوان کردند و ایجاد تحول و انقلابی گری را در همه بخش های آموزشی، فرهنگی و...
حوزه ها در مسیر تحول و انقلابی گری گام بر می دارند/ پژوهش لازمه تحول در حوزه است
حوزه ها در مسیر تحول و انقلابی گری گام بر می دارند/ پژوهش لازمه تحول در حوزه است
مدیران و معاونان حوزه علمیه خواهران یزد حضور بانوان طلبه و مدارس علمیه خواهران را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یک نقش اساسی عنوان کردند و ایجاد تحول و انقلابی گری را در همه بخش های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی حوزه خواستار شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خواهران یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خواهران یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خواهران یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب خواهران یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد