Skip to Content

محتوا با برچسب خشک سالی.

مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد از سال 85 تاكنون درزمینهٔ مديريت مصرف آب جزو اولین‌ها در سطح کشور است.
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد:
save_water_by_roma2010-d3isrzl.jpg
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد از سال 85 تاكنون درزمینهٔ مديريت مصرف آب جزو اولین‌ها در سطح کشور است.
درزمینهٔ مديريت مصرف آب جزو اولین‌ها در کشور هستیم/ توصیه‌هایی برای مصرف بهينه آب
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد:
درزمینهٔ مديريت مصرف آب جزو اولین‌ها در کشور هستیم/ توصیه‌هایی برای مصرف بهينه آب
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد از سال 85 تاكنون درزمینهٔ مديريت مصرف آب جزو اولین‌ها در سطح کشور است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خشک سالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خشک سالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب خشک سالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد